شرایط حضور سیاوش اوستا در مراسم پیوند خویشاوندی بسبک اوستایی  در سراسر جهان

برای ایران از طریق اینترنت  با قرار قبلی از یکماه پیش رایگان میباشد و فقط هزیه دفترچه را پرداخت میکنید

برای حضور سیاوش اوستا در مراسم شما در سراسر جهان پرداخت هزینه سفر برای دو نفر و سیاوش اوستا هیچ مبلغ فیکسی را از قبل تعیین نمیکند و خود میزبان نسبت به بودجه و امکانات مالی خود مبلغ دلخواه را پیشکش میکنند

برای دانشجویان و جوانانی که مایل به تشکیل زندگی هستند و از امکانات مالی خوبی برخوردار نیستند فقط هزینه سفر دو نفر (سیاوش اوستا و همراه) را پرداخت میکنند

توجه داشته باشید که در هر صورت دست کم باید از یکماه پیش تعیین وقت شود

چرا باید به سبک اوستایی ازدواج کرد؟ ایمیل برای تعیین وقت شماره تلفن دستی سیاوش اوستا در پاریس شماره تلفن سیاوش اوستا در آمریکا
برای کمک مالی و پرداخت اینجا کلیک کنید awesta@awesta.net Tel: 336 87 81 61 44 Tel  Siavash AWESTA David ABBASI 1818 232 07 78

TEL Paris +33 6 87 81 61 44 & + 339 50 32 7000        Tel USA +1818 232 07 78           Email:awesta@awesta.net

شایان یاد آوریست که انجام پیوند خویشاوندی و یا پیوند زناشویی و یا ازدواج ایرانی و یا عروسی آریایی و عقد پارسی که توسط سیاوش اوستا و بهمراه دفترچه های زیبا و نفیس رنگی و به چهار زبان پارسی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی انجام میشود اصلا و ابدا دینی نیست یعنی شما و بویژه عروس و یا داماد چه دیندار باشید چه بی دین چه خداشناس باشید و چه دهری و یا زرتشتی باشید و یا بودایی و یهودی باشید و یا مسیحی و ارمنی یا کلدانی و سریانی  و یا شیعه باشید و یا سنی و بهایی و یا شش امامی و یا دوازده امامی میتوانید از این شیوه ازدواج با حضور سیاوش اوستا و بهره بردن از دفترچه های نفیس پیوند زناشویی خویش را انجام بدهید توجه داشته باشید که اگر مهمان غیر ایرانی داشته باشید انجام مراسم بسبک ایرانی شکوه و افتخار بزرگی به جشن شما میبخشد

 بدون استثناء طی این سالها که سیاوش اوستا به اینسو و آنسوی جهان از اروپا تا آمریکا و کانادا و ترکیه و ژاپن و دیگر نقاط جهان سفر کرده است و پیوندهای اهورایی مهربان یاران را که احیانا یک طرف خارجی بوده اند را انجام داده است مورد حیرت و توجه و تشویق شخصیتهای حاضر قرار گرفته است و حتی احیانا در بعضی از مراسم که  شهردار و رهبر کلیسا از طرف عروس و یا داماد غیر ایرانی بخش دیگر کار را انجام میداده اند از زیبایی و شکوه و گفتار پیوند زناشویی بسبک اوستایی ایرانی مست و مدهوش شده و شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته اند